VMB Team

Bartosz Nowicki
Project Manager i administrator VMB. Deweloper Drupal CMS i wsparcie w tworzeniu oprogramowania VMB. Bartosz prowadzi firmę Skyfigure projektującej strony internetowe.

Mateusz Józefowicz
Mateusz udziela wsparcia merytoryczngo oraz tworzy elementy symulacji i scenariusze VMB. Dzięki licznym kontaktom pomaga w relacjach z organizacjami. Mateusz jest członkiem zarządu Mars Society Polska oraz ABM Space Education.

Jan Kozicki
Doktor nauk technicznych. Autor pracy architektonicznej "Portable Architecture (Architektura przenośna) Stacja Badawcza na Marsie, Etap II", która jest jednym z modeli VMB. Janek przekazuje wiedzę i udziela wsparcie teoretyczne z zagadnień pracy. Strona prywatna.

Konrad Mruk
Jedną ze specjalizacji firmy Konrada WROvision, jest tworzenie zaawansowanich wizualizacji technicznich. Na potrzeby projektu VMB Konrad dostarcza renderingi oraz pomaga w ich tworzeniu.

Paweł Sańczyk
Paweł zajmuje się modelowaniem 3D. Jest autorem m.in. modeli obiektów z misji Mars Direct. W VMB Paweł wspiera tworzenie wizualizacji.

Rafał (Zarat)
Rafał ma duże doświadczenie w projektowaniu aplikacji. Uczestniczył w kilku projektach zespołowych tworzących grę. Posiada wiedzę na temat rozwoju oprogramowania w zespole drogą zdalną. Rafał jest także koordynatorem w tworzeniu dokumentacji VMB.