Roadmap

Lista ogólnych zadań dla projektu VMB

Termin Zagadnienie
2012/09 Dyskusja dotycząca typu VMB (symulacja czy gra).
2012/10 Wybór typu VMB przez głosowanie.
2013/01 Ustalenie Dokumentu Wizji - podstawowych informacji dotyczących symulatora VMB.
2013/03 Opracowanie ogólnej reprezentacji VMB w systemie Drupal 7.
2013/xx Ustalenie prac deweloperskich (wybór systemu kontroli wersji, itp.).
2013/05 Rozpoczęcie programowania aplikacji, na podstawie ogólnej reprezentacji VMB w systemie Drupal oraz dalsze rozwijanie dokumentacji technicznej.
2013/xx Dyskusja dotycząca modelu startowego dla VMB (wybór modelu na podstawie którego, w pierwszej kolejności będzie modelowane VMB). Wybór modelu nie wyklucza użycia innych w przyszłości. Być może będziemy wybierać model przez głosowanie.

Lista zadań dla aplikacji VMB

Kod aplikacji jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, dlatego osoby nim zainteresowane proszę o kontakt. Jeśli pojawi się zainteresowanie, kod zostanie udostępniony w systemie kontroli wersji.

Termin Zagadnienie
2013/xx Opracowanie Entity VMB na potrzeby reprezentacji podstawowych elementów wirtualnego świata (np. baza, obiekty).
Status: Został przygotowany kod definiujący podstawową strukturę entities na podstawie modułu Model. Jest to pierwsza wersja entities dla VMB, dlatego mogą ulegać zmianie. Obecnie należy sprecyzować pola dla entities oraz sposób ich zapisu. Do czasu ustalenia pól, większość z nich będziemy serializować w polu ‘data’.
2013/xx Tworzenie domyślnych bundles Baza oraz Obiekt podczas instalacji modułu VMB.
Status: Cel osiągniety.
2013/xx Tworzenie obiektów podczas tworzenia bazy przez użytkownika.
Status: Został napisany kod tworzący entity Obiekt. Pozostaje wywołanie tego kodu w momencie utworzenia entity Baza; zapewne za pomocą odpowiedniej f-cji hook.
2013/xx Przygotowanie struktury informacji o obiektach oraz ich domyślnych wartości (np. w postaci array).
2013/xx Przypisywanie obiektów do Bazy po jej utworzeniu (referencja).
2013/xx Prosta strona pomieszczenia bazy z listą znajdujących się w nim obiektów. Zapewne z wykorzystaniem pliku template .tpl.php.
2013/xx Mechanika VMB - szczegółowy opis mechanizmów symulacji, możliwe zależności pomiędzy obiektami, przez jakie parametry jakie obiekty są opisywane w kodzie gry, bezpośrednie możliwości wpływania gracza na obiekty, opis implementacji w kodzie mapa, poruszanie się po bazie.
2013/xx Interfejs - dokładny opis wszystkich podstron, ekranów, jakie funkcje dostępne są z poszczególnych ekranów, pod jakimi przyciskami, szkice koncepcyjne.