VMB i misja załogowa na Marsa

Page status: 
No known problems

Misja Wzorcowa

Projekt Misji Wzorcowej (Mars Design Reference Mission) opracowany został przez NASA na podstawie programu Mars Direct opracowanego przez założycieli stowarzyszenia Mars Society. Dotyczy on wysłania ludzi na Marsa w celu przeprowadzania różnych badań, do których trudno jest przystosować roboty. Kolejnym założeniem programu jest kolonizacja marsa przez ludzi. Panują tam warunki dość zbliżone do ziemskich, dlatego możliwe jest przetrwanie tam człowieka przy zastosowaniu systemu podtrzymywania życia. Powierzchnia Marsa ma tyle samo co powierzchnia wszystkich lądów na Ziemi. Mamy więc szansę na zajęcie nowych terenów do zamieszkania przez ludzi.

Według programu Misji Wzorcowej, najpierw na Marsa ma zostać wysłany bezzałogowy statek (tzw. ERV - Earth Return Vehicle), który zacznie zbierać paliwo i umożliwi przyszłej załodze podróż powrotną na Ziemię. Po trzech latach od wylądowania ERV, na Czerwoną Planetę przylatują ludzie. Pięcioosobowa grupa przylatuje w module mieszkalnym. Statek ląduje obok pierwszego ERV. Oba moduły można połączyć śluzą. Później wrócą oni na Ziemię statkiem, który wylądował jako pierwszy, zaś ich statek zacznie zbierać paliwo na podróż powrotną dla załogi następnej misji. Każdy z nich oferuje ograniczoną przestrzeń do życia, ponieważ mieścić też musi różne urządzenia techniczne i naukowe. Przez dwa i pól roku ten mały habitat będzie jedyną przestrzenią bezpieczną do życia dla pięciu osób. Stwarzać to może różne problemy natury socjologicznej i psychologicznej. Misja Wzorcowa nie rozwiązuje jeszcze problemu.

Po realizacji Misji Wzorcowej (Etap I), na Marsie powstaną budowle posadowione na gruncie. Gruncie innej planety. Rozpocznie się Etap II. To będzie prawdziwy dom dla ludzi którzy będą mieszkać na Marsie. Będą tam spać, jeść i pracować. Będą się tam musieli czuć bezpiecznie i swojsko. Będą musieli czuć się jak w domu. To będzie większa i wygodniejsza kubatura mieszkalna, która będzie musiała być przywieziona w niewielkiej objętości modułu transportowego. Okazuje się że rozwiązanie będzie analogiczne do stosowanej w podobnych sytuacjach na ziemi architektury przenośnej. W pracy Jana Kozickiego - "Stacja Badawczea na Marsie, Etap II" - czytamy:

"Celem mojej pracy magisterskiej jest zaprojektowanie Etapu II pośredniego pomiędzy małą i ciasną stacją badawczą a dużą bazą planetarną. Zamiast dwóch ciasnych metalowych modułów proponuję konstrukcję mieszkalną w znacznym stopniu powiększającą przestrzeń życiową i umożliwiającą zamieszkiwanie w niej ośmiu osób mieszanej płci. Nie jest to jednak jeszcze duża budowla wymagająca odpowiedniego przygotowania terenu i infrastruktury, lecz budowla przenośna, niezależna od nierówności gruntu czy otaczających zasobów lub instalacji. Mój projekt przedstawia propozycję stacji badawczej, która w postaci złożonej transportowana jest na Marsa, by po odpowiednim rozłożeniu dać konstrukcję o docelowym kształcie".

Etap III to będą już większe obiekty mieszkalne, pod dużymi kopułami, lub pod ziemią, budowane najprawdopodobniej z lokalnych surowców.

Dla zainteresowanych odsyłamy do filmu dokumentalnego "The Mars Underground".

Projekt VMB

W ramach projektu VMB staramy się stworzyć wirtualny i interaktywny odpowiednik Misji Wzorcowej.

W chwili obecnej dostępne są dwa modele (dla Etapu I i Etapu II), na podstawie których istnieje możliwość projektowania VMB. Więcej o modelach VMB.