Własności i ograniczenia gry

Gra powinna posiadać pewne podstawowe własności i ograniczenia, które pomogą ukształtować ramy projektu.

  • Przestrzenią w jakiej toczy się gra, jest wnętrze bazy i jej najbliższe otoczenie. Zobacz plansze graficzne oraz opis zagospodarowania terenu.
  • Zdarzenia bazują na prawdopodobieństwie, a nie na zaawansowanych algorytmach. Stany obiektów bazy są opisane liczbowo w zakresie od 0 do 100.
    Przykładowo człowiek ma 100% zdrowia. Nadmierne przemęczenie, głód, skaleczenia itp. wpływają ujemnie na ten stan. Człowiek z 50% zdrowia będzie wykonywał czynności np. 30% wolniej i 65% mniej dokładnie. W ten sposób stan techniczny urządzenia maleje, a prawdopodobieństwo usterki rośnie. Takie procentowe podejście wyklucza złożoność obliczeń.

Moim zdaniem, jest to trochę niepoprawne podejście do projektowania gry. Własności i ograniczenia należy rozgraniczyć i rozbić na te podstawowe i na te mniej podstawowe. Według mnie, należałoby podejść do projektowania najpierw od strony gracza, potem opisując szczegóły takie jak w tym temacie. Odsyłam do wątku: http://vmb.skyfigure.com/node/98 .