9. Zastosowanie w warunkach Ziemskich

Powyższy projekt stacji badawczej na Marsie można z powodzeniem wykorzystać jako
prototyp stacji badawczej na Ziemi w warunkach ekstremalny - czy to w wysokich górach,
na pustyni, czy też na biegunach polarnych. Jednocześnie, przy niewielkich modyfikacjach
funkcjonalnych można zamienić taką budowlę w rodzaj awaryjnego domu, który można
zrzucić z helikoptera w strefie klęski żywiołowej, takiej jak np. powódź.