5. Konstrukcja

Architektura przenośna na Ziemi występuje w bardzo wielu wariantach. Przenośne na-
mioty, jeżdżące domy na kółkach, nawet pływające statki. Jednak bardziej interesujące się
okazały warianty konstrukcji dmuchanych gdyż dawały zwykle większą kubaturę możliwą
do osiągnięcia. Są to hale utrzymywane na konstrukcji pompowanych belek, lub hale któ-
rych strop podtrzymywany jest wewnętrznym ciśnieniem. Mogę one przekryć nawet bardzo
duże powierzchnie (do 10000m2). Oprócz konstrukcji pneumatycznych mogą też występo-
wać konstrukcje rozkładane na zasadzie pantografu, lub teleskopowo. Poniżej rozważyłem
kilka wariantów konstrukcyjnych.