Przygotwać opis metody wymiany danych pomiędzy Drupal i Python

Assigned to:nobarte
Created:nobarte at 06/09/2014 - 22:36
Status:Open (General Task / Priority Normal)
Case ID:Algorytmy: 219-222