3.2. Cechy wspólne założenia funkcjonalnego

Każdy element konstrukcyjny stacji mieści inną funkcję. Moduł centralny to serce bazy
- tu znajdują się wszelkie przyłącza, komputer zawiadujący całą stacją, pomieszczenia z
wyposażeniem systemu podtrzymywania życia. Funkcja warsztatowa została zlokalizowana
w najmniejszym członie stacji. Garaż, w którym może zaparkować jeden pojazd MPV jest
najbardziej zewnętrzną częścią założenia. jednocześnie garaż stanowi dodatkowe wyjście
na zewnątrz dla człowieka, ponieważ sam w sobie jest szczelną śluzą. Trzy główne mo-
duły stacji mieszczą kolejno (wg wielkości): agrokulturę z ogrodem uprawnym i ulem,
przestrzeń mieszkalno - rekreacyjną i laboratorium z pomieszczeniem medycznym. Komu-
nikacja między modułami została poprowadzona tak, by pokonywana droga w danym celu
była jak najbardziej optymalna/najkrótsza. Polega to na tym, ze wejście do bazy mieści
się w module centralnym. Stąd zmęczony marsonauta może przejść od razu do części wy-
poczynkowo - mieszkalnej albo skierować się z zebranymi próbkami do laboratorium. Stąd
też może szybko pobiec na pierwsze piętro do schronu, aby przeczekać burzę na Słońcu.
Wzdłuż ścian zewnętrznych ciągną się korytarze okrężne, które umożliwiają przechodzenie
przez dany moduł bez przecinania głównych przestrzeni czy to laboratoryjnych czy wy-
poczynkowych. Ma to szczególne znaczenie na wypadek rozrostu bazy o kolejne dołączane
moduły. W ten sposób każda funkcja dominująca jest otoczona traktem komunikacyjnym.
Jasny i prosty system komunikacyjny ułatwia ewakuację w razie zagrożenia.