1. Wstęp

Ostatnio coraz bardziej wyłania się problem baz pozaziemskich. Istnieją już stacje
orbitalne, do roku 2025 ludzie polecą na Marsa. Będą tam musiały powstać stacje które
zapewnią ludziom warunki bytu. Najpierw będzie to niewielka kabina przywieziona z Ziemi,
w kolejnym etapie będzie to odpowiednik ziemskiego domu.

Zanim jednak będzie można z surowców miejscowych budować domy, pojawia się etap
pośredni — większa kubatura mieszkalna przywieziona w niewielkim module: portable
architecture.

Moim celem jest zaproponować w tym zakresie rozwiązanie które będzie jak najlepiej
dostosowane do warunków panujących na Marsie.
Architektura przenośna zapewni dużą przestrzeń mieszkalną, przy jednoczesnym ła-
twym dowiezieniu na miejsce.

Przyjąłem metodę rozwiązania poprzez analogię do ziemskiego domu z pracownią i
warsztatem. Forma tejże konstrukcji pneumatycznej to będzie wynik ustaleń technicznych
a jej wnętrza będą ergonomiczne.

Docelowo w bazie mieszkać będzie załoga ośmio osobowa, płci obojga. Pobyt na Marsie
będzie trwał dwa lata. Całość rozwiązania wykonana będzie w konstrukcji pneumatycznej,
przy zachowaniu dużego stopnia zmodularyzowania całości.

Rozwiązanie tego problemu pozwala po pierwsze inaczej spojrzeć na architekturę ziem-
ską, oraz po drugie będzie je można zastosować na Ziemi w sytuacjach gdy bo nagłym
wypadku potrzebny jest tzw. „natychmiastowy dom”.