VMB Newsletter #7 - Programowanie VMB

O postępach w projektowaniu aplikacji informuje Bartosz Nowicki.

Kod aplikacji jest obecnie w początkowej fazie tworzenia, dlatego osoby chcące zapoznać się z nim, proszę o kontakt. W miarę zainteresowania, kod zostanie udostępniony w systemie kontroli wersji.

Aktualna lista zadań do realizacji na stronie roadmap aplikacji VMB.

Prace nad dokumentem “Reprezentacja VMB w systemie Drupal 7”, którego treść została ostatnio uporządkowana i sprecyzowana, pozwoliły na określenie kilku podstawowych zadań do realizacji w kodzie aplikacji:

1) Opracowanie Entity VMB na potrzeby reprezentacji podstawowych elementów wirtualnego świata (np. baza, obiekty).

Status: Został przygotowany kod definiujący podstawową strukturę entities na podstawie modułu Model. Jest to pierwsza wersja entities dla VMB, dlatego mogą ulegać zmianie. Obecnie należy sprecyzować pola dla entities oraz sposób ich zapisu. Do czasu ustalenia pól, większość z nich będziemy serializować w polu ‘data’.

2) Tworzenie domyślnych bundles Baza oraz Obiekt podczas instalacji modułu VMB.

Status: Cel osiągniety.

3) Tworzenie obiektów podczas tworzenia bazy przez użytkownika.

Status: Został napisany kod tworzący entity Obiekt. Pozostaje wywołanie tego kodu w momencie utworzenia entity Baza; zapewne za pomocą odpowiedniej f-cji hook.

Kilka kolejnych zadań do opracowania:

- Przygotowanie struktury informacji o obiektach oraz ich domyślnych wartości (np. w postaci array).

- Przypisywanie obiektów do Bazy po jej utworzeniu (referencja).

- Prosta strona pomieszczenia bazy z listą znajdujących się w nim obiektów. Zapewne z wykorzystaniem pliku template .tpl.php.

- Mechanika VMB - szczegółowy opis mechanizmów symulacji, możliwe zależności pomiędzy obiektami, przez jakie parametry jakie obiekty są opisywane w kodzie aplikacji, bezpośrednie możliwości wpływania gracza na obiekty, opis implementacji w kodzie mapa, poruszanie się po bazie.

- Interfejs - dokładny opis wszystkich podstron, ekranów, jakie funkcje dostępne są z poszczególnych ekranów, pod jakimi przyciskami, szkice koncepcyjne.

Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane współpracą w kodowaniu aplikacji VMB.