Pola i własności obiektów (fields, properties)

Page status: 
Incomplete

Tutaj będą stopniowo tworzone szczegółowe opisy własności (properties) i pól (fields) występujące w Entity VMB. Wyjaśnienie terminologii pól i własności Entity.

Aktualna pozycja

Wartości współrzędnych w trzech osiach X, Y, Z, względem całego środowiska; potem, według danych z tabeli z tych wartości można ustalić gdzie znajduje się obiekt.

Rozmiar

Entity Object i Module posiadają rozmiary.
Najmniejszym rozmiarem jest sześcian o boku równym 1.

Referencja do innego obiektu

Obiekt posiada dwa typy referencji:

  • Referencja do obiektu, w którym się znajduje (awatar, schowek, apteczka medyczna, itp.). Np. obiekt młotek posiada referencję do awatara, który go trzyma.
  • Referencja do obiektu, z którym jest w interakcji (awatar i komputer, awatar i awatar, itp.). Teoretycznie dopuszczalna jest interakcja większej liczby obiektów ze sobą, np. 3 awatary.