3. Funkcja

Stacja badawcza będzie projektowana dla załogi ośmioosobowej, wskazany jest równy
podział płci oraz dobra znajomość między sobą całej załogi. Skład będzie następujący:
kapitan, geolog, astrobiolog, geolog - metereolog, biolog - rolnik, specjalista od biosfery -
majordomus, lekarz - psycholog, kucharz - dziennikarz - architekt.

W bazie ludzie będą przez dwa lata (lub nawet dłużej) przebywać z dala od domu,
poza Ziemią, wręcz zamknięci w więzieniu o bardzo wysokim rygorze. Przy projektowaniu
takiej bazy należy dołożyć wszelkich starań aby pobyt nie był męczący, a raczej by dało
się go odczuwać jako wakacje. W takich warunkach istotne się robią wszystkie czynniki
mogące wpływać na samopoczucie człowieka. Należy pamiętać że na stacjach orbitalnych
także zdarzały się kłótnie.