Funkcje specjalne symulacji (niewymagane)

Page status: 
Incomplete

Świat symulacji w trybie lokalnym i globalnym

Symulacja świta zewnętrznego wszystkich baz, może przebiegać w sposób lokalny lub globalny. Wraz z tworzeniem bazy, przypisywane są do niej pola, opisujące jej własny świat zewnętrzny. W trybie lokalnym, symulacja przeprowadzana jest indywidulanie dla każdej z baz. Oznacza to, że np. warunki atmosferyczne w różnych bazach mogą być inne. W trybie globalnym, wszystkie lokalne parametry baz, opisujących ich świat zewnętrzny są ignorowane i zastąpione wartościami globalnymi. Warto zaznaczyć, że obiekty wewnątrz bazy przeliczane są zawsze lokalnie (niezależnie od trybu symulacji), w ten sposób stany baz mogą różnić się między sobą.

Istnieje możliwość przeprowadzania kontrolowanych symulacji, w których tworzy się konkretne warunki, w celu analizy przebiegu dalszej symilacji. Bazy administrowane w ten sposób mogą należeć do odpowiedniej kategorii (drupal taxonomy).

Inną z możliwości, jest tworzenie kategorii baz, w których szansa na różne wydażenia jest dużo większa i tym samym zwiększenie ich “grywalności”.

Administracja symulacji i ich kategorie

Istnieje możliwość przeprowadzania kontrolowanych symulacji, w których tworzy się konkretne warunki, w celu analizy przebiegu dalszej symilacji. Bazy administrowane w ten sposób mogą należeć do odpowiedniej kategorii (drupal taxonomy).

Inną z możliwości, jest stworzenie kategorii baz, w których szansa na różne wydażenia jest dużo większa i tym samym zwiększenie ich “grywalności”.

Wsparcie użytkowników w udoskonalaniu obiektów VMB

Każdy obiekt w VMB powinien zawierać link do strony, gdzie użytkownicy mogą uczestniczyć w rozwijaniu danego obiektu, np. poprzez zgłaszanie propozycji, błędów, itp.