2.5. Portable architecture

Zapotrzebowanie na stosunkowo dużą powierzchnię oraz układ funkcjonalny stały się
głównym czynnikiem przy wyborze formy dla projektowanej stacji badawczej na Marsie.
Przystosowując technologie poznane z architektury przenośnej do możliwości konstruk-
cyjnych architektury kosmicznej przeanalizowane zostały różne koncepcje pogrupowane w
trzy kategorie: konstrukcje metalowe, mieszane i pneumatyczne.