VMB Newsletter #4 - Dokument Wizji

Dobra wiadomość!
Po dotychczasowych ustaleniach, wybraliśmy ostatecznie typ VMB jako “wieloosobowy symulator bazy marsjańskiej”. Oznacza to, że w tej formie będziemy projektować aplikację wirtualnej bazy.

Czas na kolejną burzę mózgów!
W następnej kolejności mamy do ustalenia Dokument Wizji http://vmb.skyfigure.com/node/131.
Co ważne, ustalenia te są już konkretnie ukierunkowane pod ustalony typ VMB.
Przewidywany czas ukończenia prac nad Dokumentem Wizji, to koniec stycznia 2013.
Dokument Wizji pomoże nam sprecyzować odpowiedzi na podstawowe pytania, dotyczące projektu symulatora bazy marsjańskiej. Niektóre kwestie do ustalenia to: kim jest uczestnik VMB, jaki ma cel i jaka jest motywacja by go osiągnąć? Jak uczestnik jest sterowany? Jakie elementy interfejsu ma posiadać aplikacja? Itp.

Gorąco zachęcamy do dyskusji:
http://vmb.skyfigure.com/node/131