8. Grupa docelowa VMB

Page status: 
Incomplete

Wirtualna Baza Marsjańska, jako efek końcowy (front-end) projektu VMB, ze względu na swoje walory edukacyjno-naukowe, kierowana jest głównie do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów oraz sympatyków obszarów tematycznych wystepujących w projekcie VMB.

Projekt VMB rozumiany jako proces projektowania (back-end), kierowany jest głównie do studentów i osób zainteresowanych technicznymi obszarami VMB.

Comments

W czasie lądowania człowieka na Księżycu wchodzili oni w życie zawodowe. Teraz - mają dużo czasu, również dla VMB. Można by nawet organizować rywalizację seniorzy-juniorzy. Czym różni się ich postępowanie?