1. Gatunek VMB

Page status: 
Incomplete
  • VMB to Virtual Mars Base (wirtualna baza marsjańska).
  • Typ VMB został ustalony jako Wieloosobowy Symulator Bazy Marsjańskiej.
  • Symulator jest obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej.
  • Wieloosobowy symulator oznacza, że do prowadzenia symualcji wymagany jest zespół kilku osób, łączących się z symulatorem zdalnie.
  • Symulacja odbywa się w czasie rzeczywistym (wymaga ustalenia) - dyskusja.

Poniższy opis pochodzi ze strony głosowania nad wyborem typu VMB.

Podczas tworzenia symulacji nie będzie presji na „grywalność”, która na pewno wystąpi przy tworzeniu gry. Z tego względu symulację będzie można kształtować według własnego uznania i możliwości a nie pod gusta potencjalnych odbiorców.

Gra jest gotowym produktem przeznaczonym dla konkretnego odbiorcy. Dobrze prowadzona symulacja może się stać pewnego rodzaju zaproszeniem do współpracy dla ludzi z różnych dziedzin, których wiedza i doświadczenie może wnieść istotny wkład w rozwój tego projektu.

Symulacja powinna w możliwie wierny sposób odwzorowywać funkcjonowanie bazy marsjańskiej. Nie ma jednak potrzeby stworzenia od razu gotowej w pełni funkcjonalnej całości. Można zacząć od bardzo uproszczonej wersji, którą będzie można rozwijać w wybranym kierunku. Kiedy wirtualna baza nabierze już odpowiedniego stopnia złożoności oprócz wartości rozrywkowych i edukacyjnych, symulacja może posłużyć do celów poznawczych a nawet naukowych. Można ją wykorzystać jako środowisko do testowania różnych rozwiązań technicznych, ergonomicznych, architektonicznych oraz do zaprojektowania i przetestowania systemu do zdalnego monitorowania i zarządzania realnym obiektem. Zacząć można od stworzenia symulacji analogu bazy marsjańskiej w warunkach ziemskich a następnie na tej podstawie zbudować analog bazy. (Budowa analogu bazy marsjańskiej jest jednym z projektów MSP, niestety nieco zapomnianym). W takim przypadku w praktyce będzie można zweryfikować rozwiązania zastosowane w symulacji a następnie uwzględnić je przy tworzeniu symulacji bazy marsjańskiej.
Na pewno symulacja może mieć duże walory edukacyjne. W końcu funkcjonowanie bazy oparte będzie na podstawach naukowych. Będą w niej obowiązywały te same prawa fizyki co nas w życiu codziennym i będą one integralna częścią symulacji. Wystarczy je tylko odpowiednio wyeksponować. Walory edukacyjne będą raczej pożądanym elementem symulacji i w przeciwieństwie do gry nie będą razić i zniechęcać użytkowników.
Wirtualna baza może znaleźć również zastosowanie przy tworzeniu gry symulacyjnej. Należało by ją nieco uprościć i wybrać najbardziej „grywalne” elementy.
Dodatkowe linki:
http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symulator