Symulacja vs Gra

Do 2012.09.15 ustalamy, czy projekt VMB powinien być projektowany jako symulacja lub gra?
Zapraszamy do dyskusji na ten temat: http://vmb.skyfigure.com/node/137