Model startowy dla VMB

Aplikacja VMB powinna zapewnić możliwość działania z różnymi modelami baz załogowych.

Z dostępnymi modelami można zapoznać się w dokumentacji w rozdziale o modelach.

Która z dostępnych prac i dlaczego, powinna być modelem startowym w początkowej fazie projektowania VMB?