O projekcie

Cel

Celem projektu VMB - Virtual Mars Base (Wirtualna Baza Marsjańska), jest zaprojektowanie wieloosobowego symulatora bazy marsjańskiej, obsługiwanego z poziomu przeglądarki internetowej.

Społeczność

Projekt tworzony jest przez otwartą społeczłość VMB.
Dowiedz się, jak możesz pomóc w rozwijaniu VMB.
Utwórz konto użytkownika.

Aplikacja VMB

Internetowa aplikacja VMB powstaje w systemie Drupal, poprzez istniejące moduły oraz moduły tworzone na potrzeby VMB.

Aplikacja VMB tworzona jest na licencji wolnego oprogramowania GNU GPLv2 lub kolejnej.

Nowe: Kod aplikacji jest obecnie w początkowej fazie tworzenia i w celu zapoznania się z nim prosimy o kontakt.

Roadmap

Lista zadań i terminy realizacji dla projektu VMB oraz aplikacji VMB.

Modele VMB

Aplikacja VMB jest tak planowana, aby działała z różnymi modelami baz załogowych. Obecnie dostępne są dwa modele:

Dyskusja dotyczącą modelu na podstawie którego w pierwszej kolejnosci, ma być tworzona aplikacja VMB.