Wznowienie prac nad projektem VMB

Po dłuższej przerwie projekt wirtualnej bazy wraca do aktywności. Zapoznaj się z istotnymi zmianami i aktualnościami w projekcie.

Jest kilka istotnych zmian względem wcześniejszych ustaleń:

  • CMS - aplikacja VMB będzie tworzona w oparciu o system Drupal (wcześnij planowano Djanego).
  • Język programowania - ze względu na wprowadzenie Drupal CMS, główny język także ulega zmianie na PHP (wcześniej Python).
  • Licencja - moduł VMB będzie rozwijany na licencji GNU General Public License, version 2 lub kolejnej.