VMB dla deweloperów

Page status: 
Needs updating

Aplikacja VMB

Aplikacja VMB tworzona jest w systemie Drupal 7, poprzez istniejące moduły oraz moduły tworzone na potrzeby VMB.

Informacje jak pomóc w tworzeniu projektu VMB znajdziesz na stronie społeczności.

Ogólne zapoznanie z projektem najlepiej zacząć od przeglądniecia dokumentacji, a w szczególności dokumentacji aplikacji VMB oraz roadmap.

Kod aplikacji jest obecnie w początkowej fazie tworzenia i w celu zapoznania się z nim prosimy o kontakt.