Aplikacja VMB

Page status: 
No known problems

Po napisaniu Dokumentu Wizji, przychodzi moment napisania Dokumentu Projektu (ang. designdoc). Jest to najważniejszy dokument podczas tworzenia aplikacji, korzystają z niego wszyscy ludzie nad nią pracujący. Zawiera w zasadzie wszystko co można napisać o aplikacji, jest więc duży. Zależnie od rozmiaru aplikacji, od stu do kilkuset stronic.

Dokumentacja Projektu ma możliwość wprowadzania zmian, ponieważ przez cały czas projektowania jest sercem deweloperów, a projekt oczywiście będzie się zmieniał. Dokument podzielony jest na rozdziały, które mogą być ustalane wspólnie. Osoba odpowiedzialna za dokumentację, zbiera wszystkie informacje i pisze na tej podstawie Dokument Projektu.

Osoba odpowiedzialna za Dokumentację Projektu:

Proponowany podział na rozdziały

  1. Wstęp - ponownie pisany Dokument Wizji, lecz mniej formalnym stylem, bez podziału na ścisłe tematy dla poszczególnych akapitów, chodzi o to, by po przeczytaniu wstępu, osoba niewtajemniczona wiedziała mniej więcej jak symulacja będzie wyglądała i na czym polegała.
  2. Opis świata - wszystkie obiekty w symualcji, w naszym przypadku, trzeba by tutaj wypisać wszystkie możliwe budynki, urządzenia, rodzaje awatarów, ziem, pojazdów wraz z dokładnym opisem oraz parametrami.
  3. Mechanika - szczegółowy opis mechanizmów symulacji, możliwe zależności pomiędzy obiektami, przez jakie parametry jakie obiekty są opisywane w kodzie aplikacji, osobna i duża część tego rozdziału poświęcona jest bezpośredniemu możliwemu wpływowi użytkownika na obiekty, poza tym, opis jak zaimplementowana w kodzie jest mapa, poruszanie się postaci.
  4. Interfejs - dokładny opis wszystkich podstron, ekranów, jakie funkcje dostępne są z poszczególnych ekranów, pod jakimi przyciskami, wiele szkiców koncepcyjnych.
  5. Produkcja - rozpisany harmonogram produkcji, podział na kolejne fazy, wersje.