Dokument Wizji - ogólna wizja VMB

Page status: 
Incomplete

Standardowy proces projektowania zaczyna się od spisania Dokumentu Wizji. Jest to dosyć krótki dokument, długości od jednej do kilku stron. Zawiera podstawowe dane dotyczące ogólnej wizji VMB. Składa się z kilku akapitów, każdy o ścisłym temacie.

Szczególnie środkowa część (punkty 3-6) jest ważna, ponieważ stanowi podstawę dla późniejszej grywalnej rozgrywki. Co ważne, Dokument Wizji powinien być tworzony wspólnie, przy udziale wielu osób.

Comments

Właśnie wizja. Czyż nie powinniście koledzy zacząć od właśnie ustalenia grup docelowych i zbadania ich poziomu zainteresowania produktem projektu, a potem zacząć projektowanie produktu, który spełni ich oczekiwania?

Pozdrawiam,

Andrzej Kotarski

Z pewnością kwestia warta przemyślenia.
Wiele projektów, w tym VMB, posiada wyspecjalizowane zagadnienia, które wymagają odpowiedniego planowania. Niezbędne jest tutaj doświadczenie i wiedza wielu osób.
Pytanie jest trafne, tylko szkoda, że nie pojawiło się wcześniej. Głosowanie już trwa w zaplanowanej formie, ale nie wiadomo jeszcze co z tego wyniknie i być może zweryfikujemy ponownie sposób ustalenia typu VMB. Obecnie typ VMB ustalany jest przez zainteresowane projektem osoby, aby następnie na tej podstawie, przygotować dokument wizji pod określony typ VMB. Być może mając ustalony dokument wizji, będziemy mogli łatwiej i lepiej zbadać zainteresowanie grupy docelowej? Jak bardzo konkretnie powinna być zdefiniowana grupa docelowa w projekcie VMB?

Aktualizacja do powyższego komentarza. W głosowaniu ustaliliśmy typ VMB jako: “wieloosobowy symulator bazy marsjańskiej”.