Ustalenia po spotkaniu VMB - Stary Licheń 21.08.2009

Poniższe ustalenia są efektem pierwszego spotkania VMB - Stary Licheń 21.08.2009

Zagadnienia i ustalenia zostały wpisane do dokumentacji (http://vmb.skyfigure.com/doc) i stanowią podstawę do dalszego rozwoju projektu VMB Game.

Proszę mieć na uwadze, że projekt VMB Game jest w ciągłym rozwoju i pewne rozwiązania wymagają dalszych ustaleń, co zostało odpowiednio zaznaczone w tekście.

Ważną informacją jest, że już można rozpocząć prace nad pierwszą wersją oprogramowania (patrz "Makieta programowa VMB Game").