Obiekty VMB Game

Jakie obiekty powinien posiadać świat gry VMB?

Update pliku VMB Environment: Kilka zmian, trochę pracy do przodu, a także nowe karty z propozycjami Interakcji i Parametrów. Aktualnie lista obiektów wygląda tak:

Awatar
Ciało nieprzytomne
Zwłoki
Regolit
Kamień
Depozyt1
Depozyt2
Depozyt3
Lód wodny
Lód suchy
Krater mały
Meteoryt
Osuwisko
Rynna
Pył
Wiatr
Promieniowanie
Eksplozja - moduł
Ogień - moduł
Światło słoneczne
Atmosfera Marsa
Sygnał radiowy
Sygnał innego typu
Roślina jadalna 1 - moduł
Roślina jadalna 2 - moduł
Roślina jadalna 3 - moduł
Roślina użytkowa 1 - moduł
Roślina użytkowa 2 - moduł
Zbiornik z chlorellą
Zbiornik kompostowy
Zestaw analityczny geo
Zestaw analityczny bio
Zestaw analityczny meteo
Zestaw ambulatoryjny
Zestaw do pomiarów technicznych
Komputer z dużym ekranem
Zestaw siłowni
Maszt zewnętrzny duży z systemem łączności i uniwersalnych czujników
Projektor ścienno-sufitowy
Ściana działowa - moduł
Ściana sztywna - moduł
Ściana elastyczna - moduł
Podłoga - moduł
Okno sztywne - moduł
Okno elastyczne - moduł
Blat standardowy - moduł
Koja
Blat niski
Szafka 1
Szafka 2
Lodówka
Chłodnia
Zbiornik ciśnieniowy duży
Bateria słoneczna - moduł
Akumulator duży
Zestaw kuchenny
Zestaw warsztatowy
Generator prądu na metan
Reaktor nuklearny
Węzeł energetyczny główny
Węzeł energetyczny pomocniczy
Terminal usługi - zasilanie
Przewód energetczyny - moduł
Reaktor Sabatiera
Przewód reaktora Sabatiera - moduł
Główny węzeł systemu wymiany ciepła i odzysku energii
Pomocniczy węzeł systemu wymiany ciepła i odzysku energii
Terminal wejścia systemu wymiany ciepła
Terminal usługi - grzanie
Terminal usługi - chłodzenie
Generator prądowy systemu odzysku energii
Przewód systemu wymiany ciepła i odzysku energii, ciepły - moduł
Przewód systemu wymiany ciepła i odzysku energii, zimny - moduł
Węzeł główny systemu wodnego
Węzeł pomocniczy systemu wodnego
Terminal usługi - woda
Przewód wodny - moduł
Węzeł główny systemu wody odpadowej - oczyszczalnia
Węzeł pomocniczy systemu wody odpadowej
Terminal wejścia systemu wody odpadowej
Terminal wyjścia - nawóz
Terminal wyjścia - woda czysta
Przewód systemu wody odpadowej - moduł
Węzeł główny ciśnieniowego systemu wymiany powietrza
Węzeł pomocniczy ciśnieniowego systemu wymiany powietrza
Terminal wejścia - powietrze niezdatne
Terminal usługi - powietrze do oddychania
Węzeł główny awaryjnego systemu ciśnieniowego
Węzeł pomocniczy awaryjnego systemu ciśnieniowego
Przewód awaryjnego systemu ciśnieniowego
Terminal dwudrożny awaryjnego systemu ciśnieniowego
Przewód dwudrożny awaryjnego systemu ciśnieniowego
Filtr uniwersalny
Węzeł główny systemu automatyki, kamer i czujników (przewodowy i bezprzewodowy 2 w 1)
Węzeł pomocniczy systemu automatyki, kamer i czujników (2 w 1)
Terminal wejścia - kamera
Terminal wejścia - zespół czujniów
Terminal usługi - wyjście danych
Terminal usługi - sterownik automatyki zainstalowanej
Terminal usługi - połączenie sterownnika automatyki zdalnej z systemem łączności
Główny komputer
Komputer awaryjny
Sieć przewodowa - przewód
Sieć przewodowa - węzeł
Sieć bezprzewodowa - węzeł
Węzeł główny systemu łączności
Węzeł pomocniczy systemu łączności
Terminal łączności bezprzewodowej
Terminal łączności przewodowej
Przewód łączności - moduł
Gaśnica
Skafander
Wiertnica
Kopaczka
Zestaw terenowy geo
Zestaw terenowy bio
Zestaw terenowy meteo
Kamera
Zestaw komunikacji i nawigacji lokalnej
Ręczny zestaw pielęgnacyjny agro
Zestaw medyczny
Zestaw narzędziowy (naprawczy)
Komputer
Wózek ręczny
Zasobnik ręczny elastyczny
Zestaw do sprzątania
Zestaw kosmetyczny
Materiał burzący
Pojemnik mały
Pojemnik duży
Krzesło
Fotel
Leżak
Fotel podwójny
Podnośnik ręczny
Taśma klejąca
Akumulator mały
Zestaw spożywczy
Zbiornik ciśnieniowy mały
Drabinka uniwersalna
Łuk elektryczny
Tworzywa zapasowe
Gleba 1
Gleba 2
Gleba 3
Gleba 0
Nawóz
Odpady organiczne
Odpady nieorganiczne
Tlen
Dwutlenek węgla
Domieszki azotowe
Metan
Tlenek węgla
Woda
Para wodna
Lód wodny - zasób
Żywność świeża
Leki
Krew
Żywność konserwowa
Wodór
Próbka bio
Próbka geo
Próbka med.
Energia
Kamień - zasób
Ceramika
Próbka meteo
Dane opracowane
Dane posiadane
Dane surowe bio
Dane surowe geo
Dane surowe med.
Dane surowe meteo
Węgiel
Piasek
Materiał roślinny elastyczny
Materiał roślinny sztywny
Nasiona 1
Nasiona 2
Nasiona 3
Nasiona 4
Nasiona 5
MPV
Skarabeusz
AMPB
Balon
Piłka zdalna
Orbiter
Kultywator
Zrobotyzowane ramię duże
Zrobotyzowane ramię małe
Drzwi działowe
Drzwi hermetyczne

AttachmentSize
VMB Environment 0.2.xls59 KB

Zarząd Mars Society Polska
www.marssociety.pl

Józiu, ale "ciało nieprzytomne" i "zwłoki" to stany awatara, czy nie? Czy jest sens tworzyć dodatkowe obiekty? O ile "zwłoki" w sumie mają sens, bo można nimi zastąpić awatara (zysk pamięci - zwłoki nie muszą mieć właściwości związanych z funkcjami życiowymi itd., a jedynie te, które opisują co ewentualnie można z nich zdjąć lub zabrać), o tyle "ciało nieprzytomne" jest w istocie awatarem o - na przykład - sprawności psychicznej 0% (ewentualnie "zmęczeniu psychicznym" 100% - zależy jak na to spojrzeć).

$FM->Read("First_chapters"); w moim przypadku generuje błąd :D

Niekoniecznie jest sens to wydzielać.
To tylko zasygnalizowanie problemu, wiele obiektów możemy zmodyfikować.

Zarząd Mars Society Polska
www.marssociety.pl

OK. W mojej ocenie już na tym etapie należałoby podzielić obiekty na kategorie. Z kategorii będą wprost wynikały właściwości i metody poszczególnych obiektów, a dużo łatwiej będzie obmyślać właściwości i interakcje (metody) dla kategorii obiektów (których będzie zdecydowanie mniej) niż dla poszczególnych obiektów z długiej listy. Przy okazji - po usystematyzowaniu - w dość łatwy sposób będzie można zdefiniować klasy bazowe (wraz z ich właściwościami i metodami).

$FM->Read("First_chapters"); w moim przypadku generuje błąd :D

Chwilę temu skonstruowałem posta: http://vmb.skyfigure.com/node/91#comment-113

Ostatnie zdanie prosi własnie o załącznik podesłany przez Mateusza.

A może skoncentrować się obecnie na najbardziej potrzebnych (np. do przygotowania "makiety", o której mowa w http://vmb.skyfigure.com/node/91 ) obiektach? Niech ich będzie niedużo, dokładnie tyle, ile potrzeba do tego, żeby baza funkcjonowała?

Tak, już nad tym pracujemy w wątku dotyczącym podstawowej makiety: http://vmb.skyfigure.com/node/110