2. Świat VMB

Page status: 
Incomplete

Chodzi tu o scenerię, w której toczy się gra/symulacja, w naszym przypadku będzie to Mars i inne.

Comments

Proponuję wykorzystywać prawdziwe zdjęcia Marsa, robione np. przez Curiosity Rover na jego powierzchni: http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/
Jest bardzo przyjazna licencja: http://www.jpl.nasa.gov/imagepolicy/

Z Pawłem Sańczykiem doszliśmy do wniosku, że w początkowej fazie projektowania VMB, możemy opracować tylko zewnętrzne modele 3D. Z pewnością będą dobrze się prezentować i dodadzą klimatu do interfejsu symulatora, a przy okazji nie wymagają wielu zasobów projektowych, jak w przypadku wnętrz.

Poruszanie po bazie, może być reprezentowane przez mapy 2D pomieszczeń baz, które już posiadamy.

Wielu ustaleń dostarcza zarys scenariusza Mateusza Józefowicza: http://vmb.skyfigure.com/node/100

Można wykorzystać nieziemskie światy kreowane przez Terragen: http://planetside.co.uk/

Warto zaznaczyć, że mamy na pokładzie świetnych grafików jak Konrad Mruk i Paweł Sańczyk oraz zasoby Jana Kozickiego: http://vmb.skyfigure.com/node/146

Lista proponowanych obiektów: http://vmb.skyfigure.com/node/105

Propozycja Mateusza z postu http://vmb.skyfigure.com/comment/12#comment-12
- Wnętrze bazy i obszar marsjański otaczający bazę.
- 2-poziomowa kapsuła orbitera stojącego w pobliżu bazy i wnętrze orbitera,
- Warstwy pod powierzchnią gruntu (wykop, szyb)
- Warstwy atmosfery ponad bazą (dla obiektów latających)
- Wnętrze pojazdu MPV (łaziki i pojazdy latające traktowane jako obiekty).