Jaki typ VMB projektować?

Wieloosobowy symulator bazy marsjańskiej
60% (3 votes)
Wieloosobowa gra symulacyjna bazy marsjańskiej
20% (1 vote)
Gra przygodowa w bazie marsjańskiej
20% (1 vote)
Total votes: 5

Comments

W celu oddania głosu w ankiecie prosimy o zalogowanie się.
Termin głosowania do 2012.10.31.

Poniższe opisy pochodzą z dyskusji "Symulacja vs Gra" i zachęcam do zapoznania się z nią przed oddaniem głosu w ankiecie.

Wieloosobowy symulator bazy marsjańskiej

Podczas tworzenia symulacji nie będzie presji na „grywalność”, która na pewno wystąpi przy tworzeniu gry. Z tego względu symulację będzie można kształtować według własnego uznania i możliwości a nie pod gusta potencjalnych odbiorców.
Gra jest gotowym produktem przeznaczonym dla konkretnego odbiorcy. Dobrze prowadzona symulacja może się stać pewnego rodzaju zaproszeniem do współpracy dla ludzi z różnych dziedzin, których wiedza i doświadczenie może wnieść istotny wkład w rozwój tego projektu.
Symulacja powinna w możliwie wierny sposób odwzorowywać funkcjonowanie bazy marsjańskiej. Nie ma jednak potrzeby stworzenia od razu gotowej w pełni funkcjonalnej całości. Można zacząć od bardzo uproszczonej wersji, którą będzie można rozwijać w wybranym kierunku. Kiedy wirtualna baza nabierze już odpowiedniego stopnia złożoności oprócz wartości rozrywkowych i edukacyjnych, symulacja może posłużyć do celów poznawczych a nawet naukowych. Można ją wykorzystać jako środowisko do testowania różnych rozwiązań technicznych, ergonomicznych, architektonicznych oraz do zaprojektowania i przetestowania systemu do zdalnego monitorowania i zarządzania realnym obiektem. Zacząć można od stworzenia symulacji analogu bazy marsjańskiej w warunkach ziemskich a następnie na tej podstawie zbudować analog bazy. (Budowa analogu bazy marsjańskiej jest jednym z projektów MSP, niestety nieco zapomnianym). W takim przypadku w praktyce będzie można zweryfikować rozwiązania zastosowane w symulacji a następnie uwzględnić je przy tworzeniu symulacji bazy marsjańskiej.
Na pewno symulacja może mieć duże walory edukacyjne. W końcu funkcjonowanie bazy oparte będzie na podstawach naukowych. Będą w niej obowiązywały te same prawa fizyki co nas w życiu codziennym i będą one integralna częścią symulacji. Wystarczy je tylko odpowiednio wyeksponować. Walory edukacyjne będą raczej pożądanym elementem symulacji i w przeciwieństwie do gry nie będą razić i zniechęcać użytkowników.
Wirtualna baza może znaleźć również zastosowanie przy tworzeniu gry symulacyjnej. Należało by ją nieco uprościć i wybrać najbardziej „grywalne” elementy.
Więcej:
http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation
http://pl.wikipedia.org/wiki/Symulator

Wieloosobowa gra symulacyjna bazy marsjańskiej

jako wypadkowa gier:

  • Simulation game - gra symulacyjna próbuje replikować różne działania w "prawdziwym życiu" w postaci gry do różnych celów: szkolenia, analizy lub przewidywania. Zazwyczaj nie istnieją ściśle określone cele w grze, po prostu przemieszczanie się, gra jako postać (osobowość), itp.
    Więcej: http://en.wikipedia.org/wiki/Game_(simulation)
  • Massively multiplayer online game (also called MMO and MMOG) - rodzaj gier komputerowych RPG, w których duża liczba graczy może grać ze sobą w wirtualnym świecie (w przypadku VMB w jednej bazie przebywa od kilku do kilkunastu ludzi). Podobnie jak w innych rodzajach RPG gracz wciela się w postać i kieruje jej działaniami. Jest to gra rozgrywana przez graczy w internecie, tak więc dostęp do gry możliwy jest wyłącznie on-line, najczęściej przez przeglądarkę internetową.
    Formą konkurencji między graczami, w przypadku VMB, może być konkurencja między załogami baz marsjańskich, w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników (wcześniej sprecyzowanych).
    Więcej:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Massively_multiplayer_online_game

Gra przygodowa w bazie marsjańskiej

W tym typie gry nacisk położono na zwiedzanie świata przedstawionego w grze, rozwiązywanie zagadek, interakcję z postaciami, urządzeniami i innymi obiektami świata.
Więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowa_gra_przygodowa
http://en.wikipedia.org/wiki/Adventure_game