O projekcie

Cel

Celem projektu VMB - Virtual Mars Base (Wirtualna Baza Marsjańska), jest zaprojektowanie wieloosobowego symulatora bazy marsjańskiej, obsługiwanego z poziomu przeglądarki internetowej.

Społeczność

Projekt tworzony jest przez otwartą społeczłość VMB.
Dowiedz się, jak możesz pomóc w rozwijaniu VMB.
Utwórz konto użytkownika.

Aplikacja VMB

Internetowa aplikacja VMB powstaje w systemie Drupal, poprzez istniejące moduły oraz moduły tworzone na potrzeby VMB.

Aplikacja VMB tworzona jest na licencji wolnego oprogramowania GNU GPLv2 lub kolejnej.

Nowe: Kod aplikacji jest obecnie w początkowej fazie tworzenia i w celu zapoznania się z nim prosimy o kontakt.

Roadmap

Lista zadań i terminy realizacji dla projektu VMB oraz aplikacji VMB.

Modele VMB

Aplikacja VMB jest tak planowana, aby działała z różnymi modelami baz załogowych. Obecnie dostępne są dwa modele:

Dyskusja dotyczącą modelu na podstawie którego w pierwszej kolejnosci, ma być tworzona aplikacja VMB.

Aktualności

2013.06.14
Kod aplikacji VMB jest obecnie w początkowej fazie tworzenia, dlatego osoby chcące zapoznać się z nim, proszę o kontakt.
Prace nad dokumentem “Reprezentacja VMB w systemie Drupal 7”, którego treść została ostatnio uporządkowana i sprecyzowana, pozwoliły na określenie kilku podstawowych zadań do realizacji w kodzie aplikacji...
2013.03.19
Zapraszamy do zapoznania się z istotną stroną dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do rozpoczęcia projektowania aplikacji VMB: "Reprezentacja VMB w systemie Drupal 7"
Przyszedł także czas na ustalenie prac deweloperskich, jak wybór systemu kontroli wersji, itp.
2013.01.17
Zawartość newslettera:
- Dokument wizji VMB
- Programowanie VMB
2012.11.15
Dobra wiadomość! Typ VMB ustalony ostatecznie jako “wieloosobowy symulator bazy marsjańskiej”.
Czas na kolejną burzę mózgów! Ustalenie Dokumentu Wizji.
2012.10.10
Czas na głosowanie!
Termin głosowania: 2012.10.31
Przyszedł czas na podjęcie decyzji dotyczącej typu VMB, który będziemy projektować.